tisdag 25 februari 2014

Rättegången gällande Scania i Olja mot matprogrammet bör göras om

Rättegången gällande Scania i Olja mot matprogrammet bör göras om, Scania gynnade diktaturen under det att det irakiska folket svalt.

Den 20:e feb 2014 meddelade Södertälje tingsrätt en friande dom.
Södertälje är inte rätt domstol att handlägga sådana mål jmf Julian Assangesmål

Dessutom utgör irakierna i Södertälje en majoritet och en del kan ha samarbetat med diktaturen och på så sätt ha varit insyltade i detta. Migrationsverket kan också ha någonting att bidra med
, Centerpartiets korruptionsmål kan slås ihop med detta mål eftersom båda målen berör Irak och samma åklagarmyndighet.
Bristerna består i att åklagaren från Irak inte varit med mot Scania, två domare skulle också ha dömt i målet
En representant från FN skulle också ha deltagit i processen .
Kostnaderna uppgår redan till cirka 4 miljoner kr och det andra pågående målet kommer också att kosta och vem ska stå för dessa kostnader?, Åklagaren ./. Centerpartiet kommer också att kosta en hel del .

De Nya Svenskarna

tisdag 14 januari 2014

Valet 2014


För att motverka att de invandrarfientliga organisationerna får mer makt, spridning och stöd särskilt i de länder som delar ut Nobelpris , måste vi tillsammans både infödda norrmän och de nya norrmännen , infödda svenskar och de nya svenskarna börja samarbeta politiskt . Ett tredje alternativ som arbetar för neutralitet ska också finnas.

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.
De Nya Svenskarna

lördag 2 november 2013

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1961 & Wienkonventionen om konsulära förbindlser 1963

Dags att reformera den konvention som Sverige ratificerade den 16 dec 1966 , överenskommelser med främmande makter. .

- EU länder
- FRA
- Mosulkommissionen  leddes av svensken Einar af Wirsen mellan 1924-25 i syftet att fastställa gränsen mellan Turkiet och Irak. Einar af Wirse var ordf. i  NF.


torsdag 22 november 2007

Det glömda lagrumet i grundlagen

Det glömda lagrumet i grundlagen

1 kp 9 § RF Förskrivs att förvaltningsmyndighet,
domstolar och andra som fullgör uppgiften inom den
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet. Åsidosätter någon läs mer....